SPRING SALE -20% z kodem “pilawski20”. Użyj kodu w koszyku w polu KOD RABATOWY. Tylko do 6.05.2024

Polityka zwrotów

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru. Odstąpienie od umowy powinno być złożone na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient może skorzystać z formularza odstąpienia, wysyłając wypełnione oświadczenie na adres: PILAWSKI, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice. Operator sklepu internetowego akceptuje także wysłanie podpisanego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: sklep@pilawski.pl. Po przyjęciu przez Operatora sklepu internetowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient powinien niezwłocznie wysłać zwracany towar.

Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu (paragon) i formularzem odstąpienia na adres: PILAWSKI, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być kompletny i nieuszkodzony. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.

Po otrzymaniu towaru, Operator sklepu internetowego zwróci wpłaconą przez Klienta kwotę (na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, lub w taki sam sposób jaki Klient wybrał w pierwotnej transakcji) równą wartości towaru.

Operator sklepu internetowego nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za jakiekolwiek koszty powstałe w związku z takimi przesyłkami. W przypadku zgłoszenia reklamacji towar należy odesłać razem z dowodem zakupu (paragon) oraz opisem reklamacji, na adres: PILAWSKI, ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Operator sklepu internetowego wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy, a jeśli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie 14 dni. Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, po otrzymaniu i uznaniu reklamacji, na podstawie przedstawionych przez Klienta dowodów ich poniesienia.

Podstawy do reklamacji i zwrotu towaru nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z ich wizualizacją na stronie internetowej sklepu internetowego www.pilawski.pl (kolor, proporcje itp.), które to różnice mogą wynikać z innych parametrów monitora lub z indywidualnych ustawień komputera Klienta. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki. Operator sklepu internetowego podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Operatorowi sklepu internetowego rozpatrzenie reklamacji.

Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Koszty związane z odesłaniem reklamacji zostaną niezwłocznie odesłane na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, po otrzymaniu i uznaniu reklamacji, na podstawie przedstawionych przez Klienta dowodów ich poniesienia.

Podstawy do reklamacji i zwrotu towaru nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z ich wizualizacją na stronie internetowej sklepu internetowego www.pilawski.pl (kolor, proporcje itp.), które to różnice mogą wynikać z innych parametrów monitora lub z indywidualnych ustawień komputera Klienta.

Czas rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przesyłki. Operator sklepu internetowego podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku odrzucenia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.

Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Operatorowi sklepu internetowego rozpatrzenie reklamacji.

Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

Koszyk0

Koszyk